ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഷെൻഷെൻ ജോസ് ടെക്നോളജി കോ., ലിമിറ്റഡ്.

വിലാസം:ബി ബിൽഡിംഗ്, സൂ ഡാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നമ്പർ.213 ഫെങ്‌ഹുവാങ് ഫു യുവാൻ സ്ട്രീറ്റ് എഫ് ഷെൻ‌ഷെൻ ബാവാൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 518103

ഫോൺ:+86-15019410491

ഇ-മെയിൽ:sales@josindustrial.com

വെബ്:https://www.josindustrial.com/


അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക